Nguyên tắc chia sẻ lợi nhuận

Các nội dung số được chia sẻ trên trang web có tính phí (nội dung được bán) sẽ được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

  • Chủ sở hữu nội dung (trên trang web này) được hưởng mức thu nhập E tính theo công thức sau:
    E = (Số lần bán) x (Giá bán) x (70%)
  • Ví dụ bạn có một bức ảnh bán với giá 10.000 đ, bạn bán được 5 lần thì thu nhập của bạn sẽ là:
    E = 5 x 10.000 x 70% = 35.000 đồng
  • Bạn luôn có thể kiểm tra tổng số lần bán (sale) nội dung của mình trong mục Bảng điều khiển.
  • Tổng số thu nhập của gian hàng được tính và chốt sổ và ngày 1 của tháng tiếp theo.
  • Chúng tôi sẽ thanh toán số thu nhập của bạn vào ngày 15 của tháng tiếp theo và khi số thu nhập của bạn lớn hơn hoặc bằng 200.000 đồng vào tải khoản ngân lượng (nganluong.com) của bạn đã đăng ký khi mở gian hàng.