Nguyên tắc đăng tải nội dung

Khi bạn (là chủ một gian hàng) đăng tải các nội dung số cho mục đích bán hoặc chia sẻ miễn phí, các nội dung đó cần phải tuân thủ các nguyên tắc được liệt kê ở dưới đây. Trường hợp các nội dung đăng tải không phù hợp với các nguyên tắc này, chúng tôi có quyền gỡ bỏ mà không cần báo trước. Chúng tôi cũng sẽ gỡ bỏ tư cách gian hàng của bạn trong trường hợp vi phạm nguyên tắc nhiều lần.

  • Không đăng tải nhưng nội dung trùng lặp với những nội dung mà những người dùng khác đã đăng trước đó. Nguyên tắc của chúng tôi là người dùng nào đăng tải nội dung trước thì người dùng đó sở hữu nội dung đó trên website này. Trường hợp chủ sở hữu cung cấp các bằng chứng về quyền sở hữu hợp pháp của nội dung đã được đăng tải, chúng tôi sẽ chuyển trả quyền sở hữu đối với nội dung đó trên website này
  • Không đăng tải các nội dung bạo lực, khiêu dâm, vi phạm thuần phong mỹ tục của người Việt nam
  • Không đăng tải các nội dung có tính chất chính trị, các nội dung không được phép phổ biến theo pháp luật Việt nam
  • Không đăng tải các nội dung số có chứa virus hoặc các phần mềm gây hại